ARTTERAPIA

Artterapia to formy terapii przez sztukę

Głównymi formami pracy z naszymi gośćmi i uczestnikami naszych obozów rekreacyjnych czy warsztatów terapeutycznych, to trzy formy artterapii. Poniżej opisane są formy, na których opieramy nasze autorskie zajęcia ruchowe.

CHOREOTERAPIA

Choreoterapia jest to forma terapii tańcem, jest techniką należącą do szerokiego nurtu artterapii. Podstawowe elementy tańca – rytm i ruch, stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumiewania się z innymi ludźmi.

Terapia tańcem nie opiera się na nauce zasad technicznych, polega na odnalezieniu własnego rytmu i uwolnienia się od codziennych napięć. Taniec jest naturalnym sposobem uwalniania emocji. W choreoterapii stosuje się techniki nawiązujące do pracy z ciałem, trening odczuwania i relaksacji.


Zalety zajęć choreoterapeutycznych:

 • ruch i muzyka wpływa na pozytywne zmiany w ciele i psychice osoby tańczącej
 • ruch i słuchanie muzyki wpływają na uwalnianie energii i chęci do działania
 • taniec daje uczucie zadowolenia i poczucie przyjemności
 • taniec ułatwia koordynację nerwowo-mięśniową
 • ruch poprawia krążenie, reguluje pracę serca, poprawia oddech
 • muzyka pobudza wyobraźnię i rozwija ją
 • muzyka wyzwala nowy ruch w ciele tańczącego i zachęca do aktywności
 • uruchamiany jest wzajemny wpływ duszy psychiki i ciała
 • wpływ muzyki i tańca podnosi samoocenę

Główne cele choreoterapii

 • integracja ciało-umysł-dusza

 • zwiększenie świadomości własnego ciała

 • zwiększanie świadomości siebie, świadomości siebie w relacji z innymi i siebie w przestrzeni

 • praca z emocjami ich rozpoznawaniem, wyrażaniem, kanalizowaniem, reagowaniem na emocje innych

 • doświadczanie swojej wartości, odrębności, możliwości samostanowienia, stabilizacji

 • wchodzenie w interakcje personalne, możliwość ich kształtowania, zmieniania

 • uczenia szacunku do siebie i do innych, asertywności i tolerancji

 • kreowanie swojego świata, swoich zasad

 • rozwijanie zdrowych granic osobowości

 • uczenie się komunikacji pozawerbalnej, wyrażania siebie, zrozumienia innych

 • poszukiwanie swojego miejsca w przestrzeni

 • rozwój potencjału twórczego, tworzenie

 • stworzenie akceptowalnych sposobów uwalniania fizycznego napięcia, niepokoju, stresu, stłumionych uczuć

 • poprawa sprawności ruchowej

 • odkrywanie nowych wzorców ruchu, reakcji i możliwości alternatywnych zachowań

 • rozwijanie umiejętność współpracy w grupie

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

KINEZYTERAPIA

Kinezyterapia jest to leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza, joga terapeutyczna i przeciwbólowa. Podstawą tej dziedziny terapii są ćwiczenia ruchowe mające wpływ na cały organizm, jak również doskonale działają na psychikę. Podstawą kinezyterapii są ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym. Stosuje się ją w leczeniu narządów ruchu, jak i u osób z chorobami układu nerwowego, oddechowego, serca. Dzięki regularnym ćwiczeniom jogi i medytacji można całkowicie pozbyć się bólu głowy jak również migrenowych bóli głowy.

Celem kinezyterapii jest przywrócenie lub utrzymanie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej. Dzięki kinezyterapii można przywrócić prawidłową ruchomość w stawach oraz siłę i wytrzymałość mięśni, pobudzić i poprawić czynności ośrodkowego układu nerwowego, poprawić pracę układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, korygować wady postawy ciała i nieprawidłowe nawyki ruchowe.

 

wpływ kinezyterapii na organizm ludzki

 • mięśnie, kości i stawy – gimnastyka lecznicza kształtuje narząd ruchu. Odpowiednie ćwiczenia utrzymują pełny zakres ruchu w stawach lub go zwiększają. Ruch przyczynia się do uwapnienia kości – bez niego dochodzi do zaburzeń układu kostnego. Ćwiczenia kształtują także zdrowe mięśnie, zwiększając ich siłę i masę

 • układ nerwowy – ćwiczenia czynne pobudzają układ nerwowy, rozwijają pamięć ruchową oraz szybkość i łatwość reagowania na bodźce ruchowe

 • układ oddechowy – dzięki ćwiczeniom można nauczyć się odpowiedniego sposobu oddychania, zwiększyć pojemność płuc, co ma wpływ na stopień utlenienia krwi

 • układ krążenia – ćwiczenia zwiększają wydolność i sprawność układu krążenia

 • układ trawienny i moczowo-płciowy – dzięki odpowiednim ćwiczeniom można poprawić pracę żołądka i jelit oraz pośrednio wpłynąć na wydolność wątroby i nerek.  Ćwiczenia i ruch zapobiegają zaparciom i zaleganiu moczu w drogach moczowych, co z kolei zapobiega infekcjom i tworzeniu się kamieni moczowych

MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia to kolejna z form artterapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Muzykoterapia to dźwięki, które leczą i ciało, i duszę. Leczenie muzyką jest coraz popularniejszą formą terapii. Zostało to udowodnione naukowo, że dźwięki oddziałują na układ wegetatywny, krążenia oraz na układ oddechowy. Muzykoterapia wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę. Muzykoterapia pomaga osobom cierpiącym na bezsenność.

Terapia muzyką wykorzystuje wpływ ułożonych w sekwencje dźwięków na psychiczną i somatyczną (cielesną) sferę organizmu ludzkiego. Muzykoterapia stosowana jest w leczeniu nerwic zapobiega atakom paniki, zaburzeń psychosomatycznych i schorzeń psychicznych. Dodatkowo, leczenie muzyką może uzupełniać choreoterapię, kinezyterapię i rekreację ruchową. Ćwiczenia z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Uczestnicy zajęć czy pacjenci odbierają bodźce słuchowe, które wyzwalają u nich wrażenia emocjonalne i intelektualne. Terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale też tworzenie muzyki. Osoby biorące udział w zajęciach śpiewają, tańczą i komponują. Często ich twórczość powstaje na skutek improwizacji. Muzykoterapia grupowa przypomina grupową psychoterapię. Uczestnicy stawiają sobie cele, ustalają normy, wspierają się nawzajem, pomagają sobie. Między uczestnikami dochodzi do interakcji.

Główne cele i zalety muzykoterapii

 • leczenie zaburzeń psychicznych, uwalnia tłumione emocje

 • uczy kontaktów i wpływa pozytywnie na relacje z ludźmi

 • uruchamia inwencję twórczą, uczy improwizacji

 • wpływa na umiejętność opanowania lęków

 • wspomaga leczenie terapią behawioralną

 • wpływa na podniesienie samooceny i poznanie własnych możliwości

 • wspomaga leczenie przewlekłych schorzeń z odczuciami bólowymi

 • pomaga wyzbyć się uczucia niepewności, bezradności, przygnębienia

 • wspomaga leczenie osób uzależnionych

Napisz do nas

Adres

Siedlisko Szczęścia
Mikołajki 92
13-306 Kurzętnik

Godziny Otwarcia Biura

Pn - Pt: 8:00–17:00

Sb: 11:00–18:00

Nd: 11:00–18:00